09/05/22 22:44

VKSND thành phố Bà Rịa tổ chức học tập, nâng cao kiến thức tin học văn phòng cho lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên

      Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và khâu đột phá năm 2022 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Ngày 07/5/2022, VKSND thành phố Bà Rịa đã tổ chức mở lớp học tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công tác thiết kế, thuyết trình báo cáo án... cho toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị học tập.


     Tại buổi học, công chức, Kiểm sát viên đã mạnh dạn trao đổi, đặt ra nhiều câu hỏi với giáo viên về những sự cố thường gặp khi thiết kế bài thuyết trình và trình bày bài thuyết trình… Mặc dù thời gian học gói gọn trong một buổi nhưng với tinh thần học tập rất tích cực và hăng say, hầu hết các công chức, Kiểm sát viên của đơn vị đã nắm bắt được kiến thức cơ bản về cách sử dụng phần mềm Ultra PDF Merge (là tiện ích PDF miễn phí, hỗ trợ nối file PDF dễ dàng), phần mềm Microsoft Power Point để soạn thảo và trình diễn tài liệu với nhiều hiệu ứng đẹp và tự động như: Tạo bài thuyết trình bằng Power Point; trang trí nội dung của bài thuyết trình; tạo hiệu ứng trên Power Point…


     Trong thời gian tới, VKSND thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục triển khai và áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đến tất cả các khâu công tác nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị./.
     Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Hải – VKSND thành phố Bà Rịa.

Lên đầu trang