Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu sơ lược

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

I. Quá trình thành lập:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan tư pháp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 104/TC-V9 ngày 22/8/1991 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở sát nhập Viện kiểm sát nhân dân Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và VKSND các huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản ổn định bộ máy tổ chức với biên chế 168 biên chế và 18 nhân viên hợp đồng lao động theo NĐ 68/NĐ-CP, được biên chế thành 10 phòng nghiệp vụ và 08 đơn vị VKSND cấp huyện.

 

II. Cơ cấu, tổ chức:
1. Bộ máy lãnh đạo:

   Bộ máy lãnh đạo của VKSND tỉnh hiện nay gồm có 01 Viện trưởng và 03 Phó viện trưởng phụ trách các lĩnh vực nghiệp vụ.

 

Viện trưởng
Đ/c Lại Văn Loan

Phó Viện trưởng

Đ/c Ngô Xuân Thành

 

               

Phó Viện trưởng

Đ/c Bùi Xuân Thái

 

       Phó Viện Trưởng

  Đ/c Nguyễn Văn Trìu

2. Phòng nghiệp vụ

2.1. Các phòng tham mưu:

    - Văn phòng:  Nhiệm vụ tham mưu cho tập thể  lãnh đạo viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và quản lý công tác tổng hợp, thống kê, công tác hành chính, quản trị ở 2 cấp kiểm sát.

    - Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) : Nhiệm vụ tham mưu cho Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo viện về công tác tổ chức cán bộ ở 2 cấp kiểm sát.

2.2. Các phòng nghiệp vụ:

   - Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, án ma túy kinh tế và chức vụ (Phòng I)

    - Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng II).

    - Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (Phòng 7).

    - Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án.

    - Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình (Phòng 9)

    - Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)

    - Phòng Thanh tra- Xét khiếu tố.  

2.3. VKSND cấp huyện

    - VKSND Thành phố Vũng Tàu;

    - VKSND Thành phố Bà Rịa;

    - VKSND Thị xã Phú Mỹ;

    - VKSND huyện Châu Đức;

    - VKSND huyện Long Điền;

    - VKSND huyện Xuyên Mộc;

    - VKSND huyện Đất Đỏ;

    - VKSND huyện Côn Đảo.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh;

2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án nhân dân;

3. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án nhân dân;

4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Toà án nhân dân;

5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, và thi hành án hình sự

6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến;

7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện việc thống kê tội phạm trong toàn tỉnh. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành tố tụng khác của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có quyền ra quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản đó.

Trong trường hợp các văn bản nói trên trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất và mức độ sai phạm mà người ra văn bản bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân phải được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Thanh tra, Tư pháp, các cơ quan khác của Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương để phòng ngừa và chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chức năng nhiệm vụ như đã nêu trên tại địa phương.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố đều do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Kiểm sát viên phải tôn trọng và chịu sự giám sát của nhân dân.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi gây cản trở Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ.

 

IV. Địa chỉ liên lạc:     

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trụ sở: 326 Phạm Văn Đồng- phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3721.737; Fax: 02543.721.738 (Đ/c Nguyễn Diệu Thùy - Chánh Văn phòng)

Lên đầu trang