20/12/22 15:21

Thông báo một số văn bản liên quan đến công tác

      Ngày 07/12/2022, VKSND tối cao đã ban hành Thông báo số 264/TB-VKS những văn bản liên quan đến công tác. VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến các đơn vị VKSND hai cấp đến quán triệt và triển khai thực hiện.

      Các đơn vị tải Thông báo số 264 tại đây: TB264-VKSTC.pdf

Lên đầu trang