29/03/24 09:18

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm, Khối thi đua thuộc VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

     Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; sáng ngày 29/3/2024, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm, khối thi đua thuộc VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024. Đồng chí Lại Văn Loan – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự và chỉ đạo Hội nghị.


     Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: đồng chí Ngô Xuân Thành, đồng chí Bùi Xuân Thái, đồng chí Nguyễn Văn Trìu; các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị VKSND các huyện, thị xã, thành phố.


     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Diệu Thùy – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh đã thông qua Hướng dẫn số 189/HD-VKS ngày 25/3/2024 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua thuộc VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024. Theo đó, 09 đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh được tổ chức thành 01 Khối thi đua, 08 đơn vị VKSND cấp huyện được tổ chức thành 01 Cụm thi đua.

Khối thi đua cấp phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký kết Giao ước thi đua


     Theo phân công năm 2024, Khối trưởng Khối thi đua cấp phòng VKSND tỉnh là đơn vị Văn phòng tổng hợp, Khối phó là đơn vị Phòng 1. Cụm trưởng Cụm thi đua VKSND cấp huyện là đơn vị VKSND thành phố Vũng Tàu, Cụm phó là đơn vị VKSND thành phố Bà Rịa.

Cụm thi đua VKSND cấp huyện ký kết Giao ước thi đua


     Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2024 của Khối thi đua cấp phòng VKSND tỉnh, Cụm thi đua VKSND cấp huyện và tiến hành ký kết Giao ước thi đua với mục tiêu tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân các thành viên, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức và người lao động trong Cụm, Khối thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của Cụm, Khối; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức và người lao động; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024./.
Tin bài: Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang