15/03/24 10:38

VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I VÀ GIAO BAN QUÝ II NĂM 2024

     Ngày 14/3/2024, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Quý I và giao ban Quý II năm 2024. Đồng chí Lại Văn Loan – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự và chỉ đạo Hội nghị.
     Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: đồng chí Ngô Xuân Thành, đồng chí Bùi Xuân Thái; các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND tỉnh (điểm cầu VKSND tỉnh). Tham dự tại 08 điểm cầu VKSND cấp huyện là các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.
     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Diệu Thùy – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh đã báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm của VKSND hai cấp trong Quý I năm 2024.


     Năm 2024, VKSND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị VKSND hai cấp nhằm bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. Nhìn chung, trong Quý I năm 2024, các đơn vị VKSND hai cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành; kịp thời phát hiện, ban hành 06 kháng nghị, 10 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 07 kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần đảm bảo hoạt động tư pháp tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được duy trì có hiệu quả; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án trọng điểm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm... đều được tập trung giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tiến độ giải quyết các vụ việc đảm bảo đúng thời hạn quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh những vấn đề phức tạp, phát sinh trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo giải quyết kịp thời, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.


     Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết. Trên cơ sở đó, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh đã trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp để thực hiện trong Quý II và những tháng cuối năm 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 

     Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Văn Loan – Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá những chỉ tiêu nghiệp vụ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt, đề ra các giải pháp để thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác năm 2024. Yêu cầu lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp phải thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế hiện có; yêu cầu công chức, Kiểm sát viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong gia đoạn hiện nay. Đồng chí Lại Văn Loan cũng yêu cầu các đơn vị VKSND hai cấp tập trung thực hiện khâu đột phá năm 2024 của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, trong đó lưu ý các nhiệm vụ về sơ đồ tư duy, số hóa, bảo mật thông tin...; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND hai cấp, phục vụ công tác chuyên môn trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang