24/11/22 12:38

Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam Xuyên Mộc – Bộ Công an

   Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 và quyết định số 810/QĐ-VKS-P8 ngày 25/10/2022 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ ngày 07 – 18/11/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do đ/c Phạm Hữu Dương – Trưởng phòng 8 làm Trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam Xuyên Mộc – Bộ Công an.

       Đ/c Phạm Hữu Dương – Trưởng đoàn kiểm sát công bố quyết định trực tiếp kiểm sát

   Sau khi nghe đ/c Lê Như Cường – Giám thị Trại giạm Xuyên Mộc thông qua báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại đơn vị (từ 01/5/2022 đến 30/10/2022). Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ….

                                    Đoàn kiểm sát làm việc trực tiếp với phạm nhân

   Qua kiểm sát,Trại giam Xuyên Mộc đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Việc tiếp nhận phạm nhân đến chấp hành án cũng như giải quyết các trường hợp phạm nhân chấp hành xong hình phạt, việc xét đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định; Công tác quản lý, tuần tra, canh gác được đặc biệt quan tâm,  duy trì 24/24 giờ hàng ngày. Việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế,... của phạm nhân được đảm bảo theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự và Nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ; Về chế độ giáo dục, học tập, lao động, học nghề: Trại đã tổ chức cho phạm nhân toàn Trại nghe thời sự, phổ biến pháp luật và những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức cho các phạm nhân mới đến chấp hành án học tập nội quy trại giam; tổ chức các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hóa cho phạm nhân chấp hành án phạt tù theo đúng nội dung, chương trình được quy định …

   Ngoài ra, Thực hiện Quyết định số 812/QĐ-VKS-P8 ngày 25/10/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ngày 22, 23/11/2022, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do đ/c Phạm Hữu Dương làm Trưởng đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   Sau khi nghe đồng chí Thượng tá Trần Trọng Luật, Giám thị Trại tạm giam báo cáo tình hình tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 16/8/2022 đến ngày 15/11/2022, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, làm việc với một số tổ nghiệp vụ, kiểm tra phòng giam và gặp hỏi một số người đang bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân….

          Lãnh đạo Trại tạm giam tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát

   Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh nhận thấy trong 06 tháng cuối năm 2022, Trại tạm giam Công an tỉnh đã thực hiện tốt các thủ tục, chế độ quản lý giam giữ như tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ, trích xuất phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; không có trường hợp giam giữ, thi hành án quá thời hạn. Trại tạm giam cũng đã thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ ăn, ở, thăm gặp, nhận quà, chăm sóc y tế… đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân theo đúng quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

   Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân được đảm bảo; quá trình giam giữ Trại đã kịp thời thông báo về tình hình chấp hành án, ngày chấp hành xong án phạt tù của phạm nhân cho chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và gia đình...

 

     Bài viết: Trần Thị Hoa - Phòng 8

Lên đầu trang