11/03/23 20:24

Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

     Thực hiện chương trình học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; ngày 10/3/2023, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
     Thành phần tham dự là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên, công chức cơ quan VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Thành đã nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta, đã được quán triệt, vận dụng trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mỗi thành tựu đạt được trong đấu tranh, khắc phục tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều gắn liền với tư duy nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Trong tình hình hiện nay, cần đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tạo sức mạnh mới để đấu tranh, ngăn ngừa, khắc phục một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh.


     Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tám – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo cáo viên Hội nghị đã trình bày những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hướng dẫn xây dựng xây dựng kế hoạch cá nhân, tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, truớc hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.
     Sau Hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai đến các Chi bộ trực thuộc, tất cả đảng viên, công chức cơ quan VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân, tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023./.
     Tin bài: Lê Thị Vẹn - Phòng 10,  VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang