16/12/22 15:37

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo các biểu đính kèm. 

   Tải các biểu đính kèm tại đây: Solieuquyettoannam2021.rar

Lên đầu trang