28/03/22 11:35

Yêu cầu Thống kê phục vụ báo cáo của Viện trưởng Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV

      Thực hiện Công văn số 924/VKSTC-C2 ngày 23/3/2022 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin về việc yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 3, Quốc hội khóa XV, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

      1. Hoàn thành việc thu thập, tổng hợp và gửi số liệu thống kê tháng 3/2022 trước 10 giờ ngày 01/4/2022 (Thứ 6) về Bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh.

      2. Tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng EXCEL. Các đơn vị điền số liệu đúng theo Mẫu và giữ nguyên định dạng EXCEL (không chuyển sang file PDF hoặc Word; không cắt bớt dòng, nếu tiêu chí nào không có số liệu thì điền số “0”) và gửi về Bộ phận Thống kê Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh theo địa chỉ: thongke_brvt@vks.gov.vn trước 10 giờ ngày 02/4/2022 (Thứ 7).

     Các đơn vị tải một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng Excel tại đây: PLBaoCaoQH.rar

Lên đầu trang