19/10/22 11:04

Góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê việc áp dụng, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

   Thực hiện công văn số 3840/VKSTC-C2 ngày 11/10/2022 của VKSND tối cao về việc góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê việc áp dụng, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, để đảm bảo biểu mẫu thống kê được đầy đủ, chất lượng đề nghị các Phòng 1, 2, 7, 8 Viện KSND tỉnh, các Viện KSND cấp huyện tổ chức nghiên cứu, góp ý Dự thảo trên.

   Các đơn vị tải tài liệu góp ý dự thảo tại đây: DuthaoBieuMau-HuongDan.rar

Lên đầu trang