24/07/20 09:05

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát

   Thời gian qua, Viện KSND hai cấp của tỉnh BR-VT đã đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kiểm sát viên Viện KSND huyện Châu Đức phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân tại Trung tâm Văn hóa huyện.

   ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

   Ông Ngô Đức Thành, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết, thời gian qua, Viện KSND tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

   Cụ thể là tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án trọng điểm, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường, kịp thời phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tư pháp tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

   Bên cạnh đó, Viện KSND hai cấp đã chủ động đề ra các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bảo đảm kiểm sát chặt chẽ tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ khi tiếp nhận cho đến khi kết thúc việc giải quyết đúng theo quy định. Kiểm sát viên đã kịp thời đề ra yêu cầu xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

   HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

   Mặc dù đã đạt được một số kết quả như trên, tuy nhiên theo Viện KSND tỉnh, hiện nay tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội có thủ đoạn tinh vi. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm là lợi dụng lòng tham, sự cả tin, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức góp vốn đầu tư diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi và diễn ra trong thời gian dài. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook, zalo… giả danh cán bộ công an, kiểm sát, tòa án để yêu cầu, dụ dỗ người bị hại chuyển tiền với số lượng lớn diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp.

   Vì vậy, ông Ngô Đức Thành cho biết, thời gian tới, Viện KSND hai cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Đồng thời tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương-Thực chất, hiệu quả”, hoàn thành tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. “Đặc biệt, Viện KSND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và kỹ năng công tác của kiểm sát viên”, ông Ngô Đức Thành nhấn mạnh.

   Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Viện KSND tỉnh đã được Viện trưởng Viện KSND Tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019; Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2018-2019; Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.

   Thời gian qua Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết 1.917 tố giác, tin báo tội phạm (tăng 118 tố giác, tin báo tội phạm). Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.717 tố giác, tin báo tội phạm, đạt tỷ lệ 89,5%. Trong đó, khởi tố 889 tố giác, tin báo; không khởi tố 687 tố giác, tin báo; không có tin báo, tố giác tội phạm quá hạn giải quyết.

   

      Theo Phước An Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Lên đầu trang