12/04/18 10:01

Tuyên truyền, phổ biến 06 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trong ngành KSND.

Nội dung của 06 luật này đã được cập nhật trên hệ thống "Văn Bản" của trang web VKSND tỉnh hoặc Các đơn vị có thể tải nội dung 06 luật tại đây: 06Luat.rar

Lên đầu trang