29/09/17 10:18

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

        Thực hiện Công văn số 174/ĐĐBQH ngày 12/9/2017 của Đoàn đại biếu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sao gửi 02 Dự thảo Luật trên đến Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai và góp ý về các Dự thảo Luật gửi về Văn phòng trước 08h ngày 05/10/2017 để Văn phòng tổng hợp gửi Đoàn đại biếu Quốc hội tỉnh.

       Các đơn vị tải 02 Dự thảo Luật tại đây: DuThaoLuat.rar

Lên đầu trang