Số hiệu VB: 20/2017/QH14
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích yếu: Luật này quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Số trang: 0
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Luật
File đính kèm:
Chi tiết file đính kèm:
Lên đầu trang