02/05/24 13:44

Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đất Đỏ năm 2024

   Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, từ ngày 25/4/2024 đến ngày 26/4/2024, VKSND huyện Đất Đỏ do đồng chí Trần Thị Lành – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành hình phạt tù tại 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đất Đỏ.

  Sau khi ban hành các Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự gửi cho UBND các xã, thị trấn và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đất Đỏ, VKSND huyện Đất Đỏ đã mời đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đất Đỏ cùng Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ phối hợp cùng đơn vị trực tiếp tham gia kiểm sát từ ngày 25/4/2024 đến ngày 26/4/2024 tại Uỷ  ban nhân dân các xã, thị trấn nêu trên, thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/3/2024.

   Kết quả kiểm sát cho thấy, Uỷ ban nhân dân 08 xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đất Đỏ chuyển đến, Uỷ ban nhân dân 08 xã, thị trấn đã bổ sung hồ sơ thi hành án theo quy định như: ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành hình phạt tù; định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, người được hoãn chấp hành hình phạt tù…; hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo và án cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành hình phạt tù được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng, đầy đủ các cột mục; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thường xuyên theo dõi tạo điều kiện cho các bị án lao động, học tập, qua đó, giúp các bị án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng.

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số thiếu sót cần khắc phục. Đại diện Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và Đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đất Đỏ đã tiếp thu kết quả kiểm sát của Đoàn và sẽ chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý thi hành án hình sự trong thời gian tới.
     

   Tin bài: Trần Minh Quế-VKSND huyện Đất Đỏ

Lên đầu trang