15/03/24 16:45

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Các thí sinh tải danh sách và xem thời gian, địa điểm thi tuyển tại đây:Thôngbáothituyển.pdf

Lên đầu trang