15/12/23 22:12

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương maị, lao động và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật

     Sáng ngày 15/12/2023, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; hành chính; kinh doanh thương maị; lao động và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023. Đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trìu – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
     Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo Phòng 9, Phòng 10 VKSND tỉnh, Viện trưởng, Phó Viện trưởng phụ trách các đơn vị VKSND cấp huyện cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên VKSND hai cấp làm công tác nghiệp vụ kiểm sát giải quyết án hình chính, dân sự nói chung.

Toàn cảnh Hội nghị


     Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng 9, Phòng 10 VKSND tỉnh báo cáo 02 chuyên đề: “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp hạn chế các bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự bị Toà án cấp trên huỷ, sửa” và “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương maị, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”. Các báo cáo đã tổng hợp được những mặt tích cực và vi phạm, thiếu sót trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính thông qua các quyết định, bản án vụ việc dân sự, vụ án hành chính bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, có trách nhiệm của Kiểm sát viên, đã được VKSND cấp trên thông báo rút kinh nghiệm. Phân tích, nhận diện được các dạng loại vi phạm về tố tụng và nội dung dẫn đến bị cấp trên hủy, sửa án. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng dân sự.

Đồng chí Nguyễn Văn Trìu – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị


     Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian trình bày các ý kiến tham luận của các đơn vị VKSND hai cấp ở lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự và kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc hành chính; kinh doanh thương maị; lao động và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật. Nội dung ý kiến tham luận chủ yếu tập trung vào: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp hạn chế các bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự bị Tòa án cấp trên huỷ, sửa; Những lưu ý khi giải quyết vụ án tranh chấp về hợp đồng đặt cọc; Những lưu ý khi giải quyết vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất; Những vướng mắc trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế là đất và tài sản gắn liền với đất; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương maị, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm  sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân năm 2023. Ngoài ra, còn nhiều ý kiến đóng góp về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác nghiệp vụ tại các đơn vị VKSND cấp huyện.

Đồng chí Thái Quốc Bảo - Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.


     Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các lãnh đạo VKSND cấp huyện phải quan tâm, sâu sát đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; phân công các Kiểm sát viên có năng lực, sở trưởng đảm nhiệm thực hiện công tác kiểm sát này. Yêu cầu từng Kiểm sát viên phải tự nâng cao nhận thức, thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các văn bản của của ngành để hoàn thành nhiệm vụ; Tăng cường công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện trong việc gửi bản án, quyết định, chuyển hồ sơ vụ án; chế độ thông tin báo cáo; thông tin kịp thời các vi phạm để trao đổi nghiệp vụ, chủ động thực hiện kháng nghị trong thời hạn luật định; Kịp thời báo cáo cho VKSND cấp trên những vụ án có quan điểm khác nhau giữa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa với Hội đồng xét xử, để cùng nhau phối hợp thực hiện công tác kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Nâng cao chất lượng văn bản thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ với Tòa án để nắm rõ số vụ, việc Tòa án thụ lý, giải quyết; nắm chắc số lượng bản án, quyết định do Tòa án gửi đến, phân công công chức nghiên cứu, kiểm sát theo quy định của pháp luật, nhằm phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, kịp thời thực hiện quyền kháng nghị. Kiên quyết khắc phục tâm lý nể nang, ngại va chạm, dẫn đến bỏ lọt vi phạm hoặc nhận thức, áp dụng pháp luật thiếu chính xác dẫn đến quyết định kháng nghị không đủ căn cứ hoặc không cần thiết.
     Thông qua Hội nghị, với tinh thần đổi mới, quyết tâm, trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên VKSND hai cấp, đã rút ra các bài học kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục, hạn chế vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch, chương trình công tác của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Tin bài: Vũ Thị Hồng Hạnh – Phòng 9, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang