18/08/23 16:04

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

     Ngày 17/8/2023, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và các văn bản pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
     Thực hiện chương trình, nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023, trong thời gian qua, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì rà soát, xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp và gửi đến các cơ quan liên quan để góp ý, thống nhất. Sau thời gian góp ý, liên ngành đã thống nhất những nội dung của dự thảo Quy chế phối hợp và tiến hành ký kết.


     Tham dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp là các đồng chí lãnh đạo các cơ quan: đồng chí Bùi Xuân Thái – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thời – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Thượng tá Phan Văn Hiệp – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Sang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; đồng chí Đoàn Duy Lâm – Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng – Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đồng chí Trung tá Trịnh Quốc Cường – Phó Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 2.
     Tại Hội nghị, đồng chí Ma Quang Lâm – Trưởng phòng 1 VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trình bày nội dung Quy chế phối hợp và báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp của các đơn vị liên quan. Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và các văn bản pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 03 chương, 12 điều, quy định về nguyên tắc, phương pháp, nội dung, hình thức, trách nhiệm, chế độ giao ban và báo cáo liên ngành giữa các cơ quan VKSND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2.
     VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Chủ trì sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế; chủ trì soạn thảo quy chế sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương và ý kiến các ngành tham gia ký kết quy chế phối hợp (nếu có).


     Trong thời gian tới, các cơ quan sẽ tăng cường phối hợp trong việc rà soát, thống kê quản lý đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do các nguồn thông tin chuyển đến; phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để đảm bảo cho việc xử lý chính xác, kịp thời và đúng thẩm quyền; phối hợp trong việc tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia tố giác tội phạm; trao đổi thông tin trong công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan; hỗ trợ, hướng dẫn trong công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về phạm, kiến nghị khởi tố khi có đề nghị của cơ quan tham gia ký kết quy chế.
     Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật, chủ động, thường xuyên phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cũng như đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, bảo mật công tác theo quy định pháp luật và quy định của mỗi ngành trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.
     Tin bài: Ma Quang Lâm – Phòng 1 VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang