05/08/23 13:30

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025

     Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐUK, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Khối nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 04/8/2023, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Văn Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
     Tham dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trìu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh; các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


     Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
     Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VII đã đề ra như: Tỷ lệ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 93,37%; tỷ lệ giải quyết điều tra các vụ án của Cơ quan điều tra đạt 87,44%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99,25%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%.
     Quán triệt các nội dung chỉ đạo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và của VKSND tối cao đến các đơn vị trực thuộc, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, là trung tâm đoàn kết của đơn vị; nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo kỷ cương, hiệu quả. Tổ chức bộ máy VKSND hai cấp cơ bản được tinh gọn, kiện toàn, hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo quan điểm, chủ trương của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Lựa chọn, bố trí, đào tạo, tự đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm đảm nhiệm các khâu công tác.


     Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Linh đánh giá trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Kiểm sát rất nặng nề. Toàn ngành Kiểm sát tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao cũng như các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Toàn ngành đang tích cực đẩy mạnh thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của VKSND hai cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên“bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp”, nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đảng bộ sẽ phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nắm bắt thời cơ, cơ hội phát triển, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại từ nay đến hết nhiệm kỳ. Với những thời cơ, cơ hội và những khó khăn, thách thức; khối lượng, yêu cầu và áp lực công việc từ nay đến cuối nhiệm kỳ là rất lớn, đồng chí Mai Văn Linh đã thay mặt Đảng ủy VKSND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tăng cường đoàn kết, thống nhất và năng động, đổi mới, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang