27/07/23 08:41

VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 – 26/7/2023)

     Chiều ngày 26/7/2023, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2023) và 32 năm ngày thành lập VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/8/1991 - 22/8/2023).
     Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong không khí toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, chú trọng những định hướng lớn của Đảng về công tác tư pháp, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2023) và 32 năm ngày thành lập VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/8/1991 - 22/8/2023) để ôn lại quá trình xây dựng, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong 63 năm qua và những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công được đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng là dịp để nhìn lại quá trình 32 năm hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quá trình không ngừng nỗ lực và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.
     Tham dự Lễ kỷ niệm, có đồng chí Phạm Đình Cúc - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Mai Văn Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đồng chí Ngô Xuân Thành, đồng chí Bùi Xuân Thái, đồng chí Nguyễn Văn Trìu cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

     Phát biểutại Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhấn mạnh: Trong 63 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của Nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ Nhân dân”. Các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát đã được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất. Những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
     Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự ủng hộ của Nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân của chúng ta đã không ngừng phấn đấu, trung thành, tận tụy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
     Trong giai đoạn hiện nay, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao; Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của VKSND hai cấp, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo cải cách tư pháp; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.
     Bên cạnh đó, toàn ngành Kiểm sát quán triệt, thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức VKSND các cấp “bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
     Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết nhất trí của tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh và toàn thể đội ngũ Kiểm sát viên, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp.
     Phát huy truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm qua, Viện kiểm sát hai cấp đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của Quốc hội, củaNgành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


     Đồng chí Ngô Xuân thành đã thay mặt tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh kêu gọi toàn thể đội ngũ lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không ngừng bồi dưỡng lòng yêu ngành, yêu nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu để thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, để thực sự đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, đóng góp có hiệu quả vào việc đảm bảo trật tự pháp luật, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.
     Tại Lễ kỷ niệm, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia các giải thể thao trong năm 2023 (Hội thao Cụm thi đua 9 ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ nhất năm 2023; Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XII” năm 2023, Giải Cờ tướng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023), cụ thể:
1. Đồng chí Nguyễn Diệu Thùy – Chánh Văn phòng tổng hợp: Trưởng đoàn tham gia các giải thể thao.
2. Đồng chí Trần Văn Tùng – Phó Chánh Văn phòng tổng hợp: Giải nhì đôi nam-nữ môn Cầu lông Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; giải nhất đôi nam, giải nhất đôi nam-nữ Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
3. Đồng chí Võ Thị Như Điểm – VKSND TP. Bà Rịa: Giải nhì đôi nam-nữ môn Cầu lông Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; giải nhất đôi nam-nữ, giải nhì đôi nữ Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
4. Đồng chí Phan Thanh Hiếu – Văn phòng tổng hợp: Giải nhất đồng đội nam, giải khuyến khích đơn nam môn Cờ tướng Giải Cờ tướng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng; giải nhất cá nhân môn Cờ tướng, giải nhì đôi nam môn Bóng bàn Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
5. Đồng chí Lê Nguyễn Trường Giang –VKSND TX. Phú Mỹ: Giải nhất đồng đội nam, giải khuyến khích đơn nam môn Cờ tướng Giải Cờ tướng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng.
6. Đồng chí Trương Minh Nghị - Phó Trưởng phòng 10: Giải nhất đồng đội nam môn Cờ tướng Giải Cờ tướng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng.
7. Đồng chí Khuất Thị Thu Hà – Phòng 2: Giải nhất đơn nữ môn Cờ tướng Giải Cờ tướng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng.
8. Đồng chí Phan Xuân Lâm – Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức: Giải nhất đôi nam môn Cầu lông Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
9. Đồng chí Cao Nguyên Lộc – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 7: Giải nhì đôi nam môn Bóng bàn Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
10. Đồng chí Phạm Thị Nhung – Văn phòng tổng hợp: Giải nhì đôi nữ môn Cầu lông Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
11. Đồng chí Trần Thị Mỹ Phượng –VKSND huyện Đất Đỏ: Giải ba đơn nữ môn Cờ tướng Giải Cờ tướng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng.
12. Đồng chí Giang Thị Thu Nguyệt – Phó Chánh Văn phòng tổng hợp: Giải ba đôi nữ môn cầu lông Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
13. Đồng chí Đào Thị Hồng Vân – Phòng 1: Giải ba đôi nữ môn cầu lông Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.
14. Tập thể  Đội bóng chuyền hơi nữ VKSND tỉnh: Giải ba môn Bóng chuyền hơi Hội thao Cụm thi đua 9 năm 2023.


     Lễ kỷ niệm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2023) và 32 năm ngày thành lập VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/8/1991 - 22/8/2023), cũng là hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang