26/07/23 09:13

NGHỀ KIẾM SÁT TÔI YÊU!

Tôi chọn nghề Kiểm sát cho tương lai.

Vì đó là nghề tôi yêu thích.
Dùng trí tuệ tìm đúng sai, oan khuất.
Dành lại công bằng, lẽ phải cho nhân dân.
Lòng dặn lòng, phải thận trọng, công tâm.
Không ngại hiểm nguy, khách quan soi xét.
Đi đến tận cùng, tìm chứng cứ nhỏ nhất.
Để phân rõ trắng đen, luận tội đúng người.
Trên công đường, tình lý phải rạch ròi.
Mọi phán quyết phải dựa vào chứng cứ.
Người bị hại càng tin vào công lý.
Kẻ bị cáo nhận ra tội mình mà suy nghĩ ăn năn.
Tôi chọn nghề kiểm sát cho bản thân.
Luôn tu dưỡng tìm tòi nghiên cứu.
Sống thanh liêm và luôn thấu hiểu.
Luật pháp chỉ đường, công lý nghiêm minh.

     Nguyễn Thị Anh Thơ-VKSND TP. Vũng Tàu

Lên đầu trang