29/05/23 10:36

Thông báo rút kinh nghiệm về vụ án kinh doanh thương mại

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về “Tranh chấp hợp đồng đòi tài sản”, giữa nguyên đơn Công ty cổ phần May Vũng Tàu với bị đơn Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm như sau:

I. Nội dung vụ án và quá trình tố tụng:
Ngày 19/5/2018, Công ty Cổ phần May Vũng Tàu (sau đây gọi là Công ty May Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu (sau đây gọi là Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu) đã ký kết Biên bản thỏa thuận làm việc về khoản nợ giữa Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu và Công ty May Vũng Tàu.

Nội dung thỏa thuận: Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu cam kết trả tiếp cho các cổ đông cũ của Công ty May Vũng Tàu liên quan đến số tiền 18.000.000.000 đồng chia thành 2 đợt (đợt 1: thanh toán 4.000.000.000 đồng, đợt 2: thanh toán tiếp 14.000.000.000 đồng).

Để đảm bảo khoản còn lại liên quan đến 14.000.000.000 đồng, Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu ký xác nhận hợp đồng thế chấp cho Công ty May Vũng Tàu bằng 14 lô đất trong tổng số 22 lô đất đã thế chấp trước đây theo thỏa thuận do hai bên đã ký ngày 29/01/2015 của dự án nhà ở tại địa chỉ: 846-848 Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Trường hợp Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu  thanh toán cho Công ty May Vũng Tàu đủ số nợ liên quan đến 14.000.000.000 đồng trong vòng 4,5 tháng (135 ngày) thì Công ty May Vũng Tàu sẽ bàn giao lại cho Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu 14 lô đất trên. Trường hợp Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không thể thanh toán số nợ liên quan đến 14.000.000.000 đồng  trong vòng 135 ngày thì hai bên có thể tiến hành thương lượng giao cho Công ty May Vũng Tàu 14 lô đất nêu trên để trừ nợ hoặc Công ty May Vũng Tàu có quyền khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngày 01/10/2018, hết thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày 19/5/2018, Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không thanh toán cho Công ty May Vũng Tàu số nợ liên quan đến 14.000.000.000 đồng. Ngày 22/10/2018, hai bên có Biên bản xác nhận số nợ còn là 12.400.000.000 đồng. Ngày 12/12/2018, Công ty May có Công văn số 30/2018/CV-VGF gửi Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu xác định tính lãi từ ngày 20/5/2018.

Quá trình thương lượng vụ việc, Công ty May Vũng Tàu đã có nhiều công văn, biên bản gửi Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu để giải quyết công nợ là 12.400.000.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty May Xuất khẩu vẫn không thanh toán khoản nợ đã quá thời hạn thỏa thuận nêu trên.

Tại phiên tòa ngày 08/9/2020, ngày 30/11/2021 và phiên tòa ngày 27/5/2022, Công ty May Vũng Tàu yêu cầu Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu phải thanh toán cho Công ty May Vũng Tàu  các khoản sau:
- Tiền nợ gốc: 12.400.000.000 đồng.
- Tiền lãi phạt chậm trả: Tính trên số tiền nợ gốc 12.400.000.000 đồng, thời gian tính tiền lãi phạt chậm trả từ ngày 20/5/2018 tới ngày xét xử là 4.976.986.301 đồng.
- Buộc Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu thanh toán toàn bộ phí, lệ phí và các chi phí khác, kể cả thù lao và chi phí dịch vụ pháp lý có liên quan đến việc giải quyết vụ án tại Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu là 196.200.000 đồng.
Trong trường hợp Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không thanh toán số nợ trên thì Công ty May vũng Tàu yêu cầu Tòa án buộc Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu  phải giao cho Công ty May Vũng Tàu được toàn quyền về tài sản đối với 14 lô đất gồm: LK.D4, LK.D10, LK.D11, LK.C35, LK.C36, LK.C37, LK.F13, LK.F14, LK.C27, LK.C29, LK.D8, LK.D12, LK.D13, LK.F7 nằm trong dự án nhà ở tại địa chỉ: 846 – 848 đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT đã thế chấp để thu hồi nợ.
Ngày 30/11/2021, Công ty May Vũng Tàu rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với việc xử lý tài sản thế chấp là 06 lô đất gồm: LK.C27, LK.C29, LK.D8, LK.D12, LK.D13, LK.F7 nên còn yêu cầu Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu phải giao cho Công ty May Vũng Tàu  8 lô đất gồm: LK.D4, LK.D10, LK.D11, LK.C35, LK.C36, LK.C37, LK.F13, LK.F14.
Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu có Đơn yêu cầu phản tố với nội dung:
Ngày 19/5/2018, Công ty Cổ phần May Vũng Tàu (sau đây gọi là Công ty May Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu (sau đây gọi là Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu) đã ký kết Biên bản thỏa thuận làm việc về khoản nợ giữa Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu và Công ty May Vũng Tàu. Ngày 22/10/2018, hai bên có Biên bản xác nhận số nợ còn là 12.400.000.000 đồng là có thật.
Trong số nợ mà Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu được uỷ quyền đàm phán và thực hiện liên quan đến số tiền 18.000.000.000 đồng trong tài liệu đối chiếu nhận tiền góp vốn xây dựng dự án của Công ty Đất Vàng do ông Nguyễn Văn Quý nguyên Giám Đốc của Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu (cũ) ký có mục giá trị thương hiệu VGF là 10.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần May Vũng Tàu hiện đang sử dụng thương hiệu này chứ không phải Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu.

Do vậy, đối với số tiền liên quan đến 12.400.000.000 đồng mà Công ty May Vũng Tàu yêu cầu Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu đề xuất hướng thỏa thuận như sau:
- Đối với giá trị thương hiệu: Do cả hai Công ty đều đang sử dụng logo VGF nên Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu chỉ đồng ý chịu giá trị thương hiệu là 5.000.000.000đồng; Số tiền 5.000.000.000 đồng còn lại phải được trừ ra từ số tiền liên quan đến 12.400.000.000 đồng.
- Đối với 30% cổ phần của ông Bùi Hoàng Hóa do ông Hóa đã chuyển nhượng cho bà Phan Thị Bích Thủy và bà Thủy đã thanh toán đủ số tiền 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng cho ông Hóa nên cũng phải được trừ ra từ số tiền liên quan đến 12.400.000.000 đồng.
Như vậy, số tiền còn lại Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu thanh toán cho Công ty May Vũng Tàu là 12.400.000.000đồng - 5.000.000.000 đồng - 6.000.000.000 đồng = 1.400.000.000 (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.
Về tiền lãi phạt chậm trả: Trong tất cả các văn bản mà Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu gửi cho Công ty May Vũng Tàu đều thể hiện Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu đợi kết quả giải quyết của cơ quan điều tra để có cơ sở thanh toán cho Công ty May Vũng Tàu. Đây không phải lỗi của Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu nên Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không đồng ý trả khoản lãi này.
- Yêu cầu Tòa án đình chỉ vụ án, trả đơn kiện cho Công ty May Vũng Tàu vì sai chủ thể khởi kiện hoặc không đủ tư cách chủ thể khởi kiện;
- Tuyên văn bản ngày 19/5/2018 ký kết giữa Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu  và Công ty May Vũng Tàu vô hiệu. Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không yêu cầu giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu;
Trường hợp văn bản ngày 19/5/2018 ký kết giữa Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu và Công ty May Vũng Tàu có hiệu lực, đề nghị tuyên phần giao dịch thế chấp 14 lô đất nằm trong dự án nhà ở tại địa chỉ:  846 – 848 đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT vô hiệu. Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không yêu cầu giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu.
Ngày 03/12/2021, Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu có Đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu phản tố có nội dung:
- Yêu cầu Tòa án tuyên phần giao dịch thế chấp 14 lô đất nằm trong dự án nhà ở tại địa chỉ: 846 – 848 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT vô hiệu.
- Tuyên 08 Hợp đồng góp vốn ngày 09/01/2015 và Phụ lục hợp đồng góp vốn ngày 19/05/2018 vô hiệu.
Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không yêu cầu giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu.
- Buộc Công ty May Vũng Tàu  phải thanh toán cho Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu số tiền là 600.000.000 đồng.
Ngày 30/12/2021, Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu rút một phần yêu cầu phản tố cụ thể như sau:
- Yêu cầu Tòa án đình chỉ trả đơn kiện cho Công ty May vì sai chủ thể khởi kiện hoặc không đủ tư cách chủ thể khởi kiện;
- Tuyên văn bản ngày 19/5/2018 ký kết giữa Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu và Công ty May Vũng Tàu vô hiệu. Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không yêu cầu giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu;
Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2022/KDTM-ST ngày 30/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tuyên:
  Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần May Vũng Tàu đối với Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu về việc “Tranh chấp đòi tài sản”. Cụ thể:
- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện bổ sung của Công ty Cổ phần May Vũng Tàu đối với việc xử lý tài sản thế chấp bằng hình thức Hợp đồng góp vốn của các lô LK.D8, LK.D12, LK.D13, LK.C27, LK.C29, LK.F7 thuộc dự án của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu tại địa chỉ 846 – 848 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Đình chỉ một phần yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu đối với yêu cầu Đình chỉ trả đơn kiện cho nguyên đơn và tuyên văn bản ngày 19/5/2018 ký kết giữa Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu và Công ty Cổ phần May Vũng Tàu vô hiệu.
- Buộc Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần May Vũng Tàu số tiền 12.400.000.000 đồng nợ gốc và 1.926.960.000 đồng tiền lãi.
- Trong trường hợp Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu không thanh toán nợ trên thì Công ty Cổ phần May Vũng Tàu có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp bằng hình thức Hợp đồng góp vốn của 08 lô đất gồm: lô LK.D4, LK.D10, LK.D11, LK.C35, LK.C36, LK.C37, LK.F13, LK.F14 thuộc dự án của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu tại địa chỉ 846 – 848 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thu hồi nợ.
- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu về yêu cầu tuyên phần thế chấp tài sản của Biên bản thỏa thuận ngày 19/5/2018 là vô hiệu;
- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu về phần yêu cầu thanh toán tiền chênh lệch do sử dụng thương hiệu logo 600.000.000 đ (Sáu trăm triệu) đồng.
- Không chấp nhận yêu cầu của Công ty Cổ phần May Vũng Tàu đối với khoản tiền trả thù lao và chi phí dịch vụ pháp lý là 196.200.000 đồng.
Ngoài ra bản án thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo.
Ngày 06/6/2022, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu nhận được đơn kháng cáo của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu yêu cầu hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2022/KDTM-ST ngày 30/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.
Ngày 14/6/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu  ban hành Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-VKS-KDTM yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2022/KDTM-ST ngày 30/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo hướng: Bổ sung thêm quan hệ tranh chấp là “ Tranh chấp việc thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư”; chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn về việc cấn trừ 6.000.000.000 đồng hoặc buộc nguyên đơn phải hoàn thành việc ký chuyển nhượng 30% cổ phần còn thiếu; tuyên 08 hợp đồng góp vốn ngày 09/01/2015 và phụ lục hợp đồng góp vốn ngày 19/5/2018 vô hiệu; tuyên bố phần thế chấp tài sản của Biên bản thỏa thuận ngày 19/5/2018 vô hiệu.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/4/2023, đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một phần quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu; hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm 08/2022/KDTM-ST ngày 30/5/2022 của Tòa án nhân dân Tp.Vũng Tàu, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giải quyết theo thẩm quyền.

II. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong vụ án:
- Về việc chia tách công ty:
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu (Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần May Vũng Tàu (Công ty May Vũng Tàu) được tách ra từ Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu (cũ) có vốn điều lệ là 24.640.000.000 đồng. Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu là công ty bị tách còn Công ty May Vũng Tàu là công ty được tách. Theo Quyết định Đại Hội cổ đông  số 01/2013/QĐ-DHĐDCĐ ngày 18/7/2013 của Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu (Công ty bị tách), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Quý, vốn điều lệ là 24.640.000.000 đồng (có danh sách cổ đông kèm theo). Công ty May Vũng Tàu (công ty mới thành lập), người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Hải Đường, vốn điều lệ là 24.640.000.000 đồng. Chuyển toàn bổ cổ đông phổ thông cho Công ty May Vũng Tàu. Công ty May Vũng Tàu sử dụng toàn bộ lao động từ Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu.
Giá trị tài sản chuyển sang cho công ty được tách (Công ty May Vũng Tàu) gồm: Toàn bộ tài sản đã đầu tư vào dự án Công ty Cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu tại đường số 5, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000195 do Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận lần đầu vào ngày 22/02/2006. Tổng giá trị tài sản và quyền sở hữu tài sản là nhà xưởng, máy móc thiết bị và tiền mặt chuyển sang Công ty May Vũng Tàu là 24..640.000.000 đồng. Tài sản vô hình: Tên giao dịch ViegarmentCo.; Logo của Công ty đã được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.
Theo quyết định này thì Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu được xác định có vốn điều lệ là 24.640.000.000 đồng (có danh sách cổ đông kèm theo), không nói rõ là nhận tiền mặt hay tài sản. Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu (Công ty bị tách) phải chuyển toàn bộ cổ đông phổ thông cho công ty May Vũng Tàu (công ty được tách) nên Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu không còn cổ đông phổ thông. Công ty Cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu thành lập từ việc chia tách công ty tuy nhiên không có tài sản chuyển giao và cũng không có tài sản góp vốn mới là không phù hợp.
-Về xác định công nợ:
Ngày 29/01/2015, Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu (gọi tắt là bên A) do Bà Nguyễn Thị Hải Đường là người đại diện và Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ Đất Vàng (Công ty Đất Vàng gọi tắt là bên B) do bà Phan Thị Bích Thủy là người đại diện cùng ký Biên bản thỏa thuận với nội dung: Bên B còn nợ bên A 28.000.000.000 đồng. Bên B thanh toán cho bên A hai đợt: Đợt 1 là 3.000.000.000 đồng; đợt 2 là 7.000.000.000 đồng, đồng thời bên B bán cho những người đại diện theo chỉ định của bên A22 lô đất trong dự án của Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu để thế chấp cho số tiền bên B còn phải trả cho bên A là 18.000.000.000 đồng. Khi bên B thực hiện thanh toán đợt 2 cho bên A thì bên A phải bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, danh sách đăng ký cổ đông và toàn bộ hồ sơ pháp lý, sổ sách, con dấu của Công ty cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu. Bàn giao toàn bộ bản chính các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đầu tư xây dựng, hợp đồng góp vốn tại địa chỉ 846. Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Ký tất cả các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần do từng cổ đông của bên A cho các cổ đông của bên B chỉ định để bên B sở hữu toàn bộ để Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật và các cổ đông của bên A phải ký các hồ sơ cần thiết để các cổ đông do bên B chỉ định được đứng tên trong danh sách cổ đông và làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Vũng Tàu khi bên B yêu cầu.
Ngày 19/5/2018, Công ty May Vũng Tàu (gọi tắt là bên A) và Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu (gọi tắt là bên B) ký Biên bản thỏa thuận có nội dung: Căn cứ vào Biên bản thỏa thuận ngày 29/01/2015; Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu còn nợ Công ty May Vũng Tàu 18.000.000.000 đồng. Công ty May xuất khẩu Vũng Tàu thanh toán đợt 1 là 4.000.000.000 đồng; đợt 2 thanh toán tiếp 14.000.000.000 đồng trong vòng 135 ngày thì bên A bàn giao lại cho bên B 14 lô đất. Nếu trong vòng 135 ngày bên B không thanh toán đủ cho bên A 14.000.000.000 đồng thì hai bên thương lượng giao cho bên A 14 lô đất trên theo mức giá thỏa thuận để trừ nợ hoặc bên A có quyền có quyền khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.
Ngày 22/10/2018 Công ty May Vũng Tàu (Bên A) và Công ty May xuất khẩu Vũng Tàu (bên B) cùng ký Biên bản xác nhận thanh toán công nợ có nội dung:  Theo yêu cầu của bên B đối chiếu về số cổ phần chưa ký chuyển nhượng; bên A đã giúp xem bản gốc hồ sơ và sao y hồ sơ bản chính gởi cho bên B đồi chiếu bao gồm: Sổ chứng nhận cổ đông – Mà số cổ đông 476 VGF và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Sổ chứng nhận cổ đông – Mã số cổ đông 503. Hai bên thống nhất sau 02 ngày kể từ ngày ký biên bản sẽ gặp nhau để làm thủ tục 12.400.000.000 đồng vào lúc 10 giờ ngày 24/10/2018.
Xét thấy, hai bên xác nhận công nợ nhưng không làm rõ và cung cấp được tài liệu chứng minh được nợ phát sinh từ đâu, do đâu mà có số nợ trên, không có hợp đồng hợp tác kinh doanh, không chuyển giao cổ phần hay góp vốn thực hiện dự án nên việc yêu cầu đòi tài sản là chưa phù hợp.
-Về thẩm quyền giải quyết:
Về yêu cầu phản tố của Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu liên quan đến việc tách công ty và chuyển nhượng cổ phần của công ty nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ việc chia tách công ty, phân chia cổ phần, phân chia tài sản, bàn giao tài sản khi tách công ty, không thu thập được Biên bản đại hội cổ đông chia tách công ty; không có biên bản kiểm kê tài sản, định giá tài sản, bàn giao tài sản nên không xác định được Công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu nhận những tài sản nào, Công ty Đất vàng nhận chuyển nhượng cổ phần tương ứng với những tài sản nào. Công ty May Vũng Tàu nhận giá trị tài sản và quyền sở hữu tài sản là nhà xưởng, máy móc thiết bị và tiền mặt là 24.640.000.000 đồng đã đủ vốn điều lệ. Ngoài ra Công ty May Vũng Tàu còn nhận toàn bộ dự án đầu tư của công ty May Xuất khẩu Vũng Tàu (cũ) tại đường số 5, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu và tài sản vô hình nhưng không xác định giá trị.
Xét thấy, quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án này là “Tranh chấp về tài sản liên quan đến chia tách công ty và chuyển nhượng cổ phần” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định tại khoản 4 điều 30 và khoản 1 Điều 37 của Bô luật tố tụng dân sự.
Do đó, Tòa án nhân dân Tp.Vũng Tàu căn cứ vào quan hệ tranh chấp để thụ lý tuy nhiên chưa làm rõ những vấn đề phát sinh trong vụ án để xác định đúng quan hệ tranh chấp cần giải quyết chưa phù hợp.
Rút kinh nghiệm về nghiên cứu hồ sơ:
Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, Kiểm sát viên cấp huyện đã phát hiện được vi phạm để đề xuất giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật và sau phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu đã ban hành kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-VKS-KDTM ngày 14/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2022/KDTM-ST ngày 30/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo hướng: Bổ sung sung thêm quan hệ tranh chấp là “ Tranh chấp việc thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư” ; chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn về việc cấn trừ 6.000.000.000 đồng hoặc buộc nguyên đơn phải hoàn thành việc ký chuyển nhượng 30% cổ phần còn thiếu; tuyên 08 hợp đồng góp vốn ngày 09/01/2015 và phụ lục hợp đồng góp vốn ngày 19/5/2018 vô hiệu; tuyên bố phần thế chấp tài sản của Biên bản thỏa thuận ngày 19/5/2018 vô hiệu là có cơ sở một phần nên được chấp nhận, tuy nhiên vẫn chưa nhận định được cụ thể quan hệ tranh chấp.
Để nâng cao chất lượng công tác kháng nghị đối với đối với những vi phạm trong việc giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu và thực hiện tốt Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 25/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, Kiểm sát viên cần xem xét kỹ quan hệ tranh chấp của vụ án để làm rõ các vấn đề tranh chấp cần được giải quyết,…
Trên đây là vụ án kinh doanh thương mại mà Tòa án sơ thẩm có vi phạm được Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu phát hiện và kháng nghị được Tòa án cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận một phần kháng nghị. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết và rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án trong thời gian tới./.

      

  Tin, bài: Lê Thị Vẹn-Phòng 10

Lên đầu trang