16/05/23 15:22

VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

     Ngày 16/5/2023 tại trụ sở VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, liên ngành tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và các văn bản pháp luật về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.
     Thực hiện chương trình, nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023; để có căn cứ xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp và gửi đến các cơ quan liên quan để góp ý, thống nhất. Sau thời gian góp ý, liên ngành đã thống nhất những nội dung của dự thảo Quy chế phối hợp và tiến hành ký kết.


     Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp, về phía liên ngành tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Văn Vui – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh củng các đồng chí là lãnh đạo, Điều tra viên các đơn vị: PC01, PC02, PC03, PC04, PA09 thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đồng chí là lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
     Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có đồng chí Mai Văn Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: đồng chí Bùi Xuân Thái, đồng chí Nguyễn Văn Trìu; các đồng chí là lãnh đạo các Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự VKSND tỉnh, lãnh đạo các VKSND cấp huyện và công chức, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự của VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Tại Hội nghị, đồng chí Ma Quang Lâm – Trưởng phòng 1 VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trình bày nội dung Quy chế phối hợp và báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp của các đơn vị liên quan.


     Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và các văn bản pháp luật về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 03 chương, 16 điều, quy định về nguyên tắc, phương pháp, nội dung, hình thức, trách nhiệm, chế độ giao ban và báo cáo liên ngành của Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thực hiện các hoạt động quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; áp dụng, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quản lý, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật, tài sản đã tạm giữ; công tác lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; chế độ thông tin, báo cáo các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và Thông tư liên tịch số 01/2021 về căn cứ tạm đình chỉ.


     Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật, chủ động, thường xuyên phối hợp để bảo đảm giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ cũng như đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, bảo mật công tác theo quy định pháp luật và quy định của mỗi ngành trong thời gian tới./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang