27/03/23 15:12

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ

   Ngày 24/3/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa đã tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và công bố Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Đinh Nữ Thuỳ Linh và đồng chí Phạm Võ Trúc Linh – Đảng viên dự bị sinh hoạt tại chi bộ.

   Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Hương Giang – Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ.

   Trong thời gian qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa đã tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ Đảng viên dự bị thấm nhuần mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Dưới sự giám sát của Cấp uỷ, tập thể Chi bộ cũng như sự giúp đỡ của Đảng viên chính thức được phân công theo dõi cùng quá trình tự  rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, đồng chí Đinh Nữ Thuỳ Linh và đồng chí Phạm Võ Trúc Linh đã tự khẳng định mình, đủ điều kiện để được công nhận là Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Trương Thị Hương Giang - Bí thư Chi bộ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Đinh Nữ Thuỳ Linh   

   Căn cứ Quyết định công nhận Đảng viên chính thức của Thành uỷ Bà Rịa đối với đồng chí Đinh Nữ Thuỳ Linh và đồng chí Phạm Võ Trúc Linh, đồng chí Trương Thị Hương Giang – Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa đã công bố và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho hai đồng chí.

Đ/c Trương Thị Hương Giang - Bí thư Chi bộ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Võ Trúc Linh 

   Sau khi nhận Quyết định công nhận Đảng viên chính thức, hai đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Đảng, Ngành phân công./.

 

     Tin bài: Phạm Võ Trúc Linh - VKSND TP. Bà Rịa

Lên đầu trang