24/03/23 15:41

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

   Thực hiện kế hoạch số 69/LĐLĐ ngày 12/05/2022 của LĐLĐ thành phố Bà Rịa về việc tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở, ngày 23/03/2023 Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

   Tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Lực - Chủ tịch Công đoàn VKSND thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2023 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2023 công đoàn Viện kiểm sát thành phố Bà Rịa đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú để Chi bộ Viện kiểm sát đề nghị kết nạp Đảng viên. Công đoàn còn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức và người lao động, chú trọng bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên, củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm 2022 CĐCS VKSND thành phố Bà Rịa được LĐLĐ Thành phố công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội

   Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành khóa mới có 03 đồng chí, trong đó đồng chí Huỳnh Hùng Cường - Phó viện trưởng VKSND thành phố Bà Rịa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Cũng tại Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Bà Rịa lần thứ VII.

   Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành công đoàn Viện kiểm sát thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần cùng Chi bộ và tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

    Tin bài: Huỳnh Hùng Cường – Viện kiểm sát nhân dân TP.Bà Rịa

Lên đầu trang