24/03/23 14:21

Viện KSND huyện Long Điền tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ

   Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 13/3 đến 22/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hưng, Long Điền, Tam Phước, An Ngãi, An Nhứt.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND thị trấn Long Hải    

   Tham gia cùng Đoàn kiểm sát còn có Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Long Điền, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện Long Điền.

   Kết quả kiểm sát cho thấy, nhìn chung Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND thị trấn Long Điền   

   Theo quyết định và kế hoạch kiểm sát, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Long Điền tiến hành kiểm sát các nội dung như: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; các trình tự, thủ tục trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo mà địa phương đã áp dụng; các biện pháp giám sát, giáo dục của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo... . Bên cạnh việc kiểm sát, đoàn kiểm sát hướng dẫn kịp thời về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho UBND các xã, thị trấn trong việc lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Phước Tỉnh   

   Qua kiểm sát nhận thấy, UBND các xã, thị trấn cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án hình sự về công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ: Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã giao cho Công an tham mưu trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; Hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chặt chẽ, có phân công người trực tiếp giám sát, theo dõi. Định kỳ, đã tổ chức cho người chấp hành án viết bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật; cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục đánh giá, nhận xét việc chấp hành pháp luật của người chấp hành án đầy đủ theo quy định. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện KSND huyện Long Điền đang tập hợp để ban hành kết luận./.


    Tin bài: Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền.

Lên đầu trang