22/03/23 10:21

Công đoàn cơ sở VKSND huyện Long Điền tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ năm 2023 - 2028

      Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Chi ủy chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền. Ngày 20/03/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát, nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.


         Toàn cảnh Đại hội công đoàn

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành khóa mới có 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Cũng tại Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn huyện Long Điền.


Toàn cảnh Đại hội công đoàn

         Công đoàn cơ sở VKSND huyện Long Điền nhiệm kỳ 2023 - 2028 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu để xây dựng Công đoàn đạt xuất sắc, vững mạnh; góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian nhiệm kỳ sắp tới./.

 

        Tin bài: Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền.

Lên đầu trang