25/02/23 13:26

Cụm thi đua 9 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023

     Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-CTĐ9 ngày 07/02/2023 của Cụm thi đua 9 ngành Kiểm sát nhân dân về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023; chiều ngày 24/02/2023, tại trụ sở VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm thi đua 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị


     Dự và chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Nguyễn Như Hùng – Cục trưởng Cục 2, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 9: đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Dương Xuân Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai; đồng chí Phan Văn Phong – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước; đồng chí Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương; đồng chí Phan Văn Ne – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đồng chí Ngô Xuân Thành, đồng chí Bùi Xuân Thái; các đồng chí là Chánh Văn phòng các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 9, các đồng chí là Trưởng phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố thuộc VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đồng chí là công chức tham mưu công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 9.


Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 năm 2023 phát biểu khai mạc Hội nghị
     

     Theo Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 9 ngành Kiểm sát nhân dân, phong trào thi đua của Cụm thi đua 9 trong năm 2022 đã được các đơn vị thành viên trong Cụm quan tâm, triển khai đồng bộ; nội dung các phong trào thi đua đã bám sát theo yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Các đơn vị thành viên trong Cụm đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện các cam kết trong bản Giao ước thi đua năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng đơn vị, đã phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia. Đã nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành và của các đơn vị đề ra, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Nguyễn Như Hùng – Cục trưởng Cục 2, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu chỉ đạo Hội nghị


     Theo phân công năm 2023, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 là đơn vị VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm phó là đơn vị VKSND tỉnh Bình Thuận. Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận các biện pháp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua khen thưởng của Cụm năm 2023 nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.


Ký kết Giao ước thi đua năm 2023


     Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2023 của Cụm thi đua 9, tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua 9 với nội dung phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động; phấn đấu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2023; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng… Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua 9 nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong Cụm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành, của mỗi đơn vị trong năm 2023./.
     Tin bài: Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     

     Một số hình ảnh khác:


Đồng chí Phan Văn Phong – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 năm 2022 báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022


Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì thảo luận

Đồng chí Dương Xuân Sơn – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, Cụm phó Cụm thi đua 9 năm 2023 phát biểu thảo luận


 

Lên đầu trang