17/02/23 11:57

VKSND thành phố Vũng Tàu tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

     Thực hiện Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu, được sự thống nhất của lãnh đạo VKSND thành phố Vũng Tàu, chiều ngày 15/02/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo VKSND thành phố Vũng Tàu tổ chức Đại hội Công đoàn VKSND thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.
     Dự và chỉ đạo đại hội là đồng chí Nguyễn Văn Minh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Vũng Tàu; đại hội còn có sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.


     Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn VKSND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Phạm Thị Việt Hà – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Vũng Tàu, Phạm Thị Thanh Tuyền - Kiểm sát viên, Lương Ngọc Tú – Kiểm sát viên VKSND thành phố Vũng Tàu. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Vũng Tàu.


     Sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn VKSND thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, VKSND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của đơn vị.
     Năm 2022, đơn vị VKSND thành phố Vũng Tàu đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, luôn bám sát Kế hoạch công tác kiểm sát và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, nổ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, Công đoàn cơ sở luôn đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động trong đơn vị, chú trọng phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên đoàn viên công đoàn và tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động xã hội. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên.
     Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của công chức và người lao động, cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các công đoàn viên cũng được lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn tiếp thu đầy đủ và giải đáp chi tiết.


     Hội nghị đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết cán bộ, công chức năm 2023 trước sự chứng kiến của toàn thể công chức và người lao động của VKSND thành phố Vũng Tàu.
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, những đóng góp tích cực của công chức và người lao động trong đơn vị và Công đoàn cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.Đồng chí Nguyễn Văn Minh cũng kêu gọi toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để góp phần vào thành công chung của đơn vị trong năm 2023.
Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức và người lao động tại VKSND thành phố Vũng Tàu, cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023./.
     Tin bài: VKSND thành phố Vũng Tàu.

Lên đầu trang