16/01/23 22:56

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

     Ngày 16/01/2023, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
     Tham dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh hội nghị


     Năm 2022, Đảng ủy VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ để xây dựng, cụ thể hóa vào Nghị quyết, Chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy; dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
     Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
     Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục tăng cường, các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đã đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ.
     Với những cố gắng và kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; Đảng bộ có 02/07 Chi bộ trực thuộc được công nhận là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 05/07 Chi bộ được công nhận là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy VKSND tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
     Hội nghị đã thông qua Nghị quyết tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đảng viên và tổ chức đảng năm 2022, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Mai Văn Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị


     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Linh đánh giá những thành tích mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy VKSND tỉnh đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng năm 2023: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trong đó, gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức kỷ luật Đảng, thực sự tiền phong gương mẫu, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.
     Tin bài: Lê Thị Vẹn, Phòng 10 - VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang