14/01/23 09:08

Viện KSND huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023

Sáng ngày 12/1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Tham dự hội nghị có mặt đầy đủ toàn thể kiểm sát viên, công chức, nhân viên đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đăng Chiến - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Xuyên Mộc chủ trì hội nghị.

Qua báo cáo công tác Kiểm sát và báo cáo phát động phong trào thi đua năm 2023, VKSND huyện Xuyên Mộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và chủ đề công tác năm của ngành Kiểm sát “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”. Kế hoạch công tác số 56/KH-VKS ngày 28/12/2022 của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện Xuyên Mộc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nâng cao vai trò nêu gương, gương mẫu trong công việc, nhất là đối với người đứng đầu. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị; trong đó, đề cao tính trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, xác định “Nâng cao trách nhiệm trong việc yêu cầu thu thập chứng cứ nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ án dân sự có căn cứ, đúng pháp luật” là khâu đột phá, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, các đồng chí kiểm sát viên, công chức, nhân viên đơn vị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác năm 2023, xác định rõ thời gian, thời điểm hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng, số lượng đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của Ngành.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp và thống nhất, đồng chí Nguyễn Đăng Chiến - Viện trưởng kết luận: Đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, trong đó thể hiện công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân trong khâu đột phá của đơn vị về nâng cao trách nhiệm trong việc yêu cầu thu thập chứng cứ nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ án dân sự có căn cứ, đúng pháp luật và nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.

 

    Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hoài - VKSND huyện Xuyên Mộc

Lên đầu trang