12/01/23 11:59

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2023

      Ngày 10/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2023. Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt , Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị.

      Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm 2022. Báo cáo nêu rõ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh; của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan; Kiểm sát viên, công chức và người lao động trong cơ quan đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó chất lượng các khâu công tác ngày được nâng lên, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra.

    

     Để thực hiện tốt Kế hoạch nhiệm vụ công tác kiểm sát của ngành năm 2023, đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng đã thông qua Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức. Đơn vị quán triệt thực hiện phương châm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân: “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả” và xác định mục tiêu trọng tâm: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kiểm sát nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện KSND trong giai đoạn hiện nay”.

      Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng xác định: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số góp phần quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác kiểm sát của đơn vị” làm khâu đột phá năm 2023.

      Trong năm 2023, Viện kiểm sát huyện Châu Đức sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy chế nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; khắc phục những hạn chế của năm 2022, tập trung đề ra các giải pháp hữu hiệu để thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, góp phần đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
     

     Tin bài: Trịnh Thị Phương Thảo - VKSND Châu Đức

Lên đầu trang