10/01/23 09:39

VKSND HUYỆN LONG ĐIỀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2023

           Thực hiện Chỉ thị 01 ngày 02/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 56/KH – VKS ngày 28/12/2022 của VKSND tỉnh BR-VT về công tác kiểm sát năm 2023.

         Vào lúc 14 giờ 30 ngày 10/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Tham dự hội nghị có Đ/c Ngô Xuân Thành – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng toàn thể cán bộ, kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền.

      Theo báo cáo tổng kết công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, năm 2022 đơn vị đã hoàn thành tốt chức năng thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng ngành, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy những thành tích đã đạt được, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những yêu cầu của công tác tư pháp và cải cách tư pháp, với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, đồng thời thực hiện tốt khâu đột phá của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền trong năm 2023 là “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.

      Kết luận Hội nghị đồng chí Mai Thị Bắc – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đ/c Ngô Xuân Thành – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 yêu cầu cán bộ, kiểm sát viên bám sát kế hoạch công tác năm của đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, thực hiện tốt khâu đột phá mà đơn vị đã chọn, đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã thành công tốt đẹp./.


      Tin bài: Viện KSND huyện Long Điền

Lên đầu trang