10/01/23 12:51

VKSND HUYỆN LONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2023

     Sáng ngày 10/01/2023, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Long Điền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong năm 2023 của Công đoàn cơ sở cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vu công tác chuyên môn của đơn vị năm 2023.
     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Lành – Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Long Điền, đồng chí Mai Thị Bắc – Viện trưởng VKSND huyện Long Điền cùng toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.


     Hội nghị đã thông qua các báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện  công tác kiểm sát năm 2022, báo cáo thực hiện phong trào năm 2022 và phương hướng 2023, báo cáo công tác thanh tra nhân dân, công tác thu chi tài chính và  kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2022.


     Toàn thể Hội nghị cũng  tham gia góp ý vào các báo cáo đã thông qua và nhất trí cao nội dung Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 đã đề ra. Ngoài ra, Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2023.
     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị trên cơ sở nhất trí cao với kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và kết quả thực hiện nhiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022, khắc phục những hạn chế còn tồn tại và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023./.


     Tin bài: VKSND huyện Long Điền.

Lên đầu trang