31/12/22 00:15

VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2023

     Ngày 30/12/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2023. Đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.
     Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Ngô Đức Thành, Ngô Xuân Thành, Bùi Xuân Thái và toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Toàn cảnh Hội nghị


     Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước, đời sống kinh tế - xã hội trở lại bình thường, cùng với đó là sự gia tăng về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật cũng như các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính... trên địa bàn tỉnh. Trong tình hình đó, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Ngành và địa phương, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Ngành về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Trong đó, một số kết quả nổi bật như:
- Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, trong đó, có những vụ án phức tạp đã kéo dài nhiều năm. Chủ động xây dựng và ký kết các quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản, giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Không để xảy ra trường hợp đình chỉ vụ án, bị can vì không phạm tội, trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có trường hợp phải bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, của Ngành và của đơn vị; không có trường hợp lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, quy định của Ngành, của đơn vị phải xử lý kỷ luật.
- Thực hiện tốt khâu đột phá năm 2022: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
     Với những cố gắng và kết quả đạt được trong năm 2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. Ngoài ra, 03 tập thể thuộc VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối (Văn phòng tổng hợp, Phòng 1, VKSND thành phố Vũng Tàu); 02 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; 01 tập thể và 19 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…


Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đứng thứ năm từ trái sang) nhận Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

     Năm 2023, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Viện kiểm sát hai cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay”. Triển khai thực hiện tốt phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: 1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành, của địa phương; 2) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; 3) Xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Ngành; 4) Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao; 5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Viện kiểm sát hai cấp; bảo đảm nguồn lực, điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Xác định và hoàn thành tốt khâu đột phá năm 2023: “Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 


Đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2023 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


     Trên cơ sở đó, lãnh đạo VKSND  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định, phân công nhiệm vụ trọng tâm cho từng đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, yêu cầu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác; khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo Hội nghị


     Tại hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp với chủ đề: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 là: “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, đề ra các mục tiêu thi đua phù hợp; bảo đảm công tác khen thưởng khách quan, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng; chú trọng khen thưởng đột xuất, phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có sáng kiến, thành tích xuất sắc để khen thưởng; tăng cường phát động các phong trào thi đua lập thành tích trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao”./.
     Tin bài: Nguyễn Diệu Thùy, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

03 tập thể nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2022

02 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022


Đồng chí Ngô Đức Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Bùi Xuân Thái – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Ma Quang Lâm -  Trưởng phòng 1- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình bày tham luận


Đồng chí Nguyễn Văn Tuyền -  Phó Viện trưởng VKSND thị xã Phú Mỹ trình bày tham luận

 

Lên đầu trang