18/10/22 10:50

Tuyên truyền, triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Thực hiện chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền; triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, cơ sở đảng thực thuộc thực hiện những nội dung theo công văn dưới đây và kèm theo đề cương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6.

   Tải nội dung báo cáo tại đây: CV 1290_0001.pdf   

Lên đầu trang