11/10/22 10:10

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành KSND

 

Các đơn vị tải Quyết định số 264/QĐ-VKSTC về ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân tại đây: Quyết định số 264/QĐ-VKSTC.pdf

Lên đầu trang