15/09/22 09:19

LẦN ĐẦU TIÊN XÉT XỬ TRỰC TUYẾN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

     Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Thông tư liên tịch số 05/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 14/9/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp TAND tỉnh tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hành chính “Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Phiên tòa trực tuyến nối điểm cầu TAND tỉnh đến các điểm cầu TAND cấp huyện và UBND thành phố Bà Rịa.

Toàn cảnh phiên tòa trực tuyến


     Người khởi kiện trong vụ án là ông Phạm Quốc Khanh (sinh năm 1970; địa chỉ: Tổ 1, khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Người bị kiện là Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa. Đối tượng bị khởi kiện là Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi hành chính gây ra đối với ông Phạm Quốc Khanh.
Tại phiên tòa, căn cứ nội dung trong quá trình giải quyết vụ án hành chính cũng như lời trình bày, cung cấp chứng cứ của các đương sự tại phiên tòa; căn cứ đề nghị của của đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng xét xử đã căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, bác yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Quốc Khanh về hủy Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi hành chính gây ra đối với ông Phạm Quốc Khanh.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trực tuyến


     Đây là hoạt động nhằm thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ ngành Kiểm sát, ngành Tòa án về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong thời gian qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành khảo sát, đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền kết nối, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư trong tình hình mới. Đồng thời, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị nhân lực, điều kiện sẵn sàng khi có nghị quyết hướng dẫn của TAND tối cao về thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử; cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ TAND để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến.
     Tuy nhiên, hiện nay ngành Kiểm sát, ngành Tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ công trong thời gian tới, nhất là lực lượng công chức tại từng đơn vị còn hạn chế về trình độ công nghệ thông tin. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu do cấu hình thấp nên chất lượng đường tuyền tới các điểm cầu chưa được tốt.
     Trong thời gian tới, ngành Kiểm sát, ngành Tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để triển khai, tổ chức phiên tòa trực tuyến để từng bước thực hiện chuyển đổi số, nhất là hướng tới thực hiện hoạt động giao dịch điện tử với người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng và các dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Cổng dịch vụ của TAND và VKSND; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát, ngành Tòa án./.
     Tin bài: Trương Minh Nghị - Phòng 10 VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lên đầu trang