12/07/22 14:23

Châu Đức: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

     Chiều 11/7/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Đức phối hợp với HĐND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.
     Tham dự hội nghị ký kết có các đồng chí Bùi Xuân Thường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Lê Tình - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức; đồng chí Phạm Văn Quyền - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức; đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt – Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức; đồng chí Đào Trọng Hải – Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Chánh án TAND huyện Châu Đức cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan, các phòng chuyên môn của UBND huyện Châu Đức.

Toàn cảnh Hội nghị


     Chương trình phối hợp nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan Nhà nước cùng cấp phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa phương. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, những vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo các cơ quan đã tiến hành thảo luận và ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy các cơ quan thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2022-2026. Nội dung được các cơ quan tập trung phối hợp thực hiện, đó là: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của tỉnh, của huyện. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương, chính sách của huyện; phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.
     Để công tác phối hợp được thường xuyên, hiệu quả, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thường  mong muốn, các cơ quan, đơn vị xác định việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là giúp cơ quan, đơn vị mình làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lựa chọn những nội dung trọng tâm, sát với chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp thực hiện trong năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đề án lớn, các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng điểm có tính chất phức tạp, nhạy cảm các đơn vị cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành điều tra, khảo sát, nắm bắt dư luận, báo cáo về tác động, phạm vi ảnh hưởng của dự án, chương trình đến tư tưởng, đời sống của nhân dân và thống nhất công tác phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong nhân dân. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.
Tin bài: Phạm Quang Minh – VKSND huyện Châu Đức.

Lên đầu trang