29/06/22 09:00

Viện KSND Long Điền tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 28/6/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tổ chức Lễ nạp Đảng viên mới. Đồng chí Trần Thị Lành, Bí thư Chi bộ - Phó Viện trưởng VKSND huyện Long Điền chủ trì buổi Lễ. Toàn thể Đảng viên Chi bộ VKSND tham dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Lành, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Huyện ủy Long Điền, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với quần chúng Nguyễn Thị Mỹ Trang.

Trong không khí trang nghiêm khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trang đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đảng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên đồng chí Trần Thị Lành - Bí thư Chi bộ đã phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao đảng viên hướng dẫn đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trang, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Một số hình ảnh diễn ra trong Lễ kết nạp Đảng viên mới:
 

Đ/c Trần Thị Lành, Bí thư Chi bộ - Phó Viện trưởng VKSND huyện Long Điền

thông qua Quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Mỹ Trang.

 


Đ/c Trần Thị Lành - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Mỹ Trang.


      Tin bài: Hoàng Thị Huyến - VKSND huyện Long Điền

Lên đầu trang