24/06/22 15:40

Khảo sát, kiểm tra kết quả công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 tại VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     Sáng ngày 24/6/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao.
     Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-VKSTC ngày 06/6/2022 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022, Đoàn khảo sát do đồng chí Hoàn Anh Tuyên – Phó Trưởng Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát làm trưởng đoàn.
     Về phía VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phụ trách công tác tuyên truyền, các thành viên Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh (là lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND cấp huyện).


Toàn cảnh hội nghị khảo sát


     Đoàn khảo sát đã tiến hành làm việc với VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về các nội dung:
   1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; việc tổ chức triển khai thực hiện trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 theo Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 16/02/2022 của VKSND tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân;
    2. Kết quả thực hiện và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 thông qua hoạt động nghiệp vụ công tác kiểm sát;
    3. Việc quán triệt, triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -  năm 2022;
    4. Việc kiện toàn và hoạt động của Tổ Tuyên truyền, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; công tác biên tập nội dung và quản trị hoạt động của Trang thông tin điện tử; công tác phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành theo Quy chế phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền;
    5. Công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp hoàn thành xây dựng, triển khai Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tối cao được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.


Đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phụ trách công tác tuyên truyền phát biểu tại hội nghị


     Đoàn khảo sát đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua, những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến tham luận về thuận lợi, khó khăn cũng như những giải pháp, đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND cấp huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.


Đồng chí Phan Xuân Lâm – Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức phát biểu tham luận


     Kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuyên đánh giá cao những kết quả đạt được, những giải pháp mà VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Anh Tuyên đề nghị VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần phát huy những kết quả đã đạt được, hưởng ứng và tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -  năm 2022; nâng cao chất lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử, chủ động phối hợp với Tạp chí Kiểm sát trong cung cấp thông tin và đưa tin, viết bài để đăng trên Tạp chí Kiểm sát (báo in và báo điện tử) để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.


     

     Nhân dịp làm việc với VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn khảo sát cũng gửi tặng Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh những cuốn Sổ tay công tác Tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân để các thành viên Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh nghiên cứu, áp dụng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang