16/06/22 16:01

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hội nghị công bố quyết định thành lập BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

   Sáng 16/6, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 507-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   BCĐ gồm 15 thành viên, do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban cùng 5 phó trưởng ban. 

   BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra mắt

   Cũng trong buổi sáng cùng ngày, BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra mắt ngay sau khi công bố quyết định thành lập.

Trưởng BCĐ Phạm Viết Thanh phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh việc thành lập BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương là sự nối dài của BCĐ cấp trên, thể hiện sự lãnh đạo thống nhất toàn diện của Đảng. BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

   BCĐ sẽ triển khai, thực hiện quán triệt yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ tỉnh.

   Trưởng BCĐ Phạm Viết Thanh đề nghị các cấp cơ sở đảng phổ biến tuyên truyền đầy đủ các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, ý thức chấp hành nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

   Trưởng BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một cách đầy đủ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, đầu tư công, mua sắm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước... nhằm giúp cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng và hiểu rõ hơn chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao uy tín của Đảng trước nhân dân.

 

      Nguồn:  ĐĂNG KHOA, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 

Lên đầu trang