28/04/22 10:13

Trực tiếp kiểm sát Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Côn Đảo năm 2022

   Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, từ ngày 25/4/2022 đến ngày 28/4/2022 Viện KSND huyện Côn Đảo đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Côn Đảo.

   Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, kiểm sát việc ban hành quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành án, kiểm sát từng hồ sơ thi hành án. Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS huyện Côn Đảo đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án.
           
                     Đoàn kiểm sát làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện

   Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục THADS huyện Côn Đảo còn một số tồn tại, hạn chế như: Vi phạm trong việc chậm trễ tống đạt các quyết định, thông báo thi hành án; Chậm xác minh điều kiện thi hành án,… Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Phú Châu - Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

        Tin bài: Nguyễn Thị Huyền –VKSND H. Côn Đảo

Lên đầu trang