14/01/22 16:41

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2022

     Ngày 14/01/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2022.
     Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Lĩnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Cường – Phó Trưởng Ban Tổ chức  Tỉnh ủy, các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh hội nghị


     Về phía VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Mai Văn Linh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Ngô Đức Thành, Ngô Xuân Thành, Bùi Xuân Thái và toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Mai Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị


     Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đấu tranh, phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19 nhưng VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt khâu đột phá của đơn vị năm 2021 về tổ chức cán bộ, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cải cách tư pháp; thực hiện tớt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị cũng như tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương... Với những kết quả và thành tích đã đạt được, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho 03 tập thể thuộc VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn phòng tổng hợp, VKSND huyện Châu Đức, VKSND huyện Long Điền); công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 cho 03 cá nhân…

Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh nhận Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021


     Năm 2022, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân; tập trung thực hiện tốt những yêu cầu của công tác tư pháp và cải cách tư pháp, với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát hai cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, hoàn thành tốt khâu đột phá năm 2022:“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và các nhiệm vụ trọng tâm: 1) Tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, của địa phương; 2) Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao; 3) Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp; 4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Viện kiểm sát hai cấp; bảo đảm nguồn lực, điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2022

 

     Trên cơ sở đó, lãnh đạo VKSND  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định, phân công nhiệm vụ trọng tâm cho từng đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, yêu cầu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, VKSND hai cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải cập nhật kịp thời diễn biến tình hình Covid-19 tại địa phương để chủ động, linh hoạt đề ra các biện pháp, phương pháp công tác phù hợp để triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch công tác của đơn vị.

Đồng chí Bùi Xuân Thái - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì phần tham luận tại Hội nghị


     Tại hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”./.


Tin bài: Nguyễn Diệu Thùy, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Mai Văn Linh nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

 

Các đơn vị nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối

Các đồng chí nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Các đồng chí nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao

VKSND thị xã Phú Mỹ nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Diệu Thùy - Phó Chánh Văn phòng phụ trách VKSND tỉnh trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Thị Cúc - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Vũng Tàu trình bày tham luận

Đồng chí Mai Thị Bắc - Viện trưởng VKSND huyện Long Điền trình bày tham luận

 

 

Lên đầu trang