05/05/21 19:55

Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo VKSND cấp huyện, lãnh đạo cấp phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     Ngày 29/4/2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký các quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo VKSND cấp huyện, lãnh đạo cấp phòng VKSND tỉnh. Cụ thể:
     - Quyết định số 332/QĐ-VKS-P15 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Thái Bá Dũng, Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra – Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Thanh tra – Khiếu tố);
     - Quyết định số 333/QĐ-VKS-P15 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Trương Thị Hương Giang, Viện trưởng VKSND huyện Xuyên Mộc đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Bà Rịa;
     - Quyết định số 334/QĐ-VKS-P15 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Trọng Đức, Viện trưởng VKSND thành phố Bà Rịa đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng 7);
     - Quyết định số 335/QĐ-VKS-P15 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồ Điệp, Viện trưởng VKSND thành phố Vũng Tàu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ;
     Ngoài ra, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Quyết định số 336/QĐ-VKS ngày 29/4/2021 về việc giao đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Vũng Tàu phụ trách VKSND thành phố Vũng Tàu.
     Tất cả các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.


Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ.


     Ngày 04/5/2021, lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã dự và chỉ đạo Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND cấp huyện tại 02 đơn vị là VKSND huyện Đất Đỏ và VKSND thành phố Bà Rịa./.
Tin bài: Vũ Tất Thành - Phòng 15, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang