19/11/20 08:45

Vị Biển, Tình Cha

Ai cũng có một nơi sinh ra.
Tôi lớn lên từ vị mặn của biển.
Nơi cát trắng, sóng biển và gió Lào.

Ở nơi đó, cha tôi nuôi dưỡng.
Nuôi tâm hồn con trẻ ngây thơ.
Nuôi ước mơ cho chúng tôi ngày mai.

Ở nơi đó, cha tôi miệt mài.
Với sóng gió và biển cả bao la.
Cho giấc mơ của chúng tôi bay xa.

Ở nơi đó, thấm đượm tình yêu thương.
Thấm vị biển, tình cha bao năm tháng.
Vị tảo tần, vị biển cả bao la.
Vị yêu thương để mai này xa nhớ.

Ở nơi đó, cha và biển vẫn thế.
Vẫn mặn mòi vị biển chẳng đổi thay.
Như tình cha muôn đời vẫn vậy.
Luôn yêu thương, lo lắng và chở che.

Dù sau này, xa hương con luôn nhớ.
Ở nơi đó cha và biển vẫn đợi./.


Tác giả: Hoàng Thị Ngọc - Phòng Thanh tra – Khiếu tố 

Lên đầu trang