25/05/20 14:53

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

   Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-VKSTC ngày 15/5/2020 của VKSND tối cao về việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2020, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai, thực hiện báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Quá trình xây dựng báo cáo chú ý một số nội dung được nêu trong công văn số 319/VKS-VP được đính kèm theo.

   Do thời gian gấp rút để hoàn thành báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của VKSND tỉnh nên yêu cầu :

   - Các đơn vị cấp huyện và các phòng nghiệp vụ: Gửi thống kê tháng 5/2020 trước 16 giờ ngày 31/5/2020, thống kê 6 tháng trước 16 giờ ngày 01/6/2020 cho Bộ phận Thống kê thuộc Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh.

   - Các đơn vị cấp huyện gửi Báo cáo và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 6 tháng về Bộ phận tham mưu tổng hợp thuộc Văn phòng tổng hợp trước 16 giờ ngày 02/6/2020.

   - Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh gửi Báo cáo và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ 6 tháng cho Văn phòng trước 10 giờ ngày 03/6/2020.

   Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/12/2019 đến hết ngày 31/5/2020.  

Các đơn vị tải Công văn số 319/VKS-VP tại đây:  soket6thangdaunam2020.PDF

 

Lên đầu trang