26/03/19 13:58

Xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 7, Quốc hội Khóa XIV

      Thực hiện Công văn số 1014/VKSTC-VP ngày 18/3/2019 về việc “Xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 7, Quốc hội Khóa XIV", VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai và xây dựng báo cáo theo các nội dung trong công văn số 201/VKS-VP ngày 26 tháng 3 năm 2019.

      Thời điểm lấy số liệu: từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019. Yêu cầu các đơn vị hoàn thiện báo cáo, phụ lục và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước 10 giờ ngày 04/4/2019.(Các đơn vị gửi thêm 01 bản qua mail: vpthvksbrvt@yahoo.com).

      Các đơn vị tải công văn và tài liệu xây dựng báo cáo, phụ lục tại đây: BÁO CÁO QUỐC HỘI.rar


            Văn phòng tổng hợp - VKSND tỉnh BR-VT

Lên đầu trang