18/03/19 13:45

Viện kiểm sát nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2019

      Sáng ngày 15/3/2019, Viện kiểm sát nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2019; nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát quý II năm 2019.

     

Toàn cảnh hội nghị

      Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là đồng chí Ngô Đức Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham dự Hội nghị là các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo các VKSND cấp huyện.

      Hội nghị đã nghe báo cáo của 08 đơn vị cấp huyện và 12 phòng trực thuộc VKS tỉnh về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đến hết Qúy I/2019; một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu công tác theo quy định của Ngành và Kế hoạch công tác năm đề ra và trong quá trình thực hiện các bộ luật về tư pháp liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân.

      Đối với Khối hình sự, đồng chí Vũ Xuân Rồng đã chỉ đạo các đơn vị và các phòng nghiệp vụ cần rà soát các vụ án tồn của năm 2018 để giải quyết đúng tiến độ quy định; rà soát lại các vụ án tạm đình chỉ để thực hiện theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 06 của Viện trưởng VKSNDTC về án tạm đình chỉ; tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại các đơn vị trong quý II; chủ động tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; Các phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp về lĩnh vực hình sự và các VKSND cấp huyện cần lưu ý các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm như: Xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người, tín dụng đen, tai nạn giao thông … Đối với các đơn vị cấp huyện khi có các loại án nêu trên xảy ra cần báo cáo gấp cho Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và các phòng nghiệp vụ liên quan để biết và chỉ đạo. Phòng 1, Phòng 2 phối hợp chặt chẽ với Phòng 12 thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 02 ngày 05/9/2018 về việc quy định phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo. Các phòng nghiệp vụ và các VKSND cấp huyện chủ động thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu và có biện pháp thực hiện tốt khâu đột phá năm 2019 “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là trả hồ sơ do để lọt tội phạm và người phạm tội”.

       Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh  yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ và có biện pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2019; thực hiện tốt các loại báo cáo chuyên đề; tăng cường chất lượng các bản kháng nghị; hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra án hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các loại báo cáo chuyên đề, báo cáo theo quy định cần phải có số liệu chính xác, đảm bảo thời gian theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra đột xuất; quy hoạch, sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý, khoa học phù hợp với năng lực công tác và yêu cầu của công việc; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; công tác tham mưu cần bám sát Chỉ thị của VKSNDTC và Kế hoạch của VKSND tỉnh để thực hiện; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra.


                                                          Tin, bài: Nguyễn Diệu Thùy - VPTH

Lên đầu trang