25/09/18 09:33

Xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

      Thực hiện Công văn số 4023/VKSTC-VP ngày 21/9/2018 của VKSND tối cao về việc “Xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai và xây dựng báo cáo theo các nội dung trong công văn số 619/CV-VKS-VP ngày 25 tháng 9 năm 2018.

      Thời điểm lấy số liệu: từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 25/9/2018. Yêu cầu các đơn vị hoàn thiện báo cáo, phụ lục và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước 14h ngày 27/9/2018.(Các đơn vị gửi thêm 01 bản qua mail: vpthvksbrvt@yahoo.com).

      Các đơn vị tải công văn và tài liệu xây dựng báo cáo, phụ lục tại đây: BÁO CÁO QUỐC HỘI.rar


            Văn phòng tổng hợp - VKSND tỉnh BR-VT

Lên đầu trang